Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Transport osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnowskie Góry do/z ośrodków wsparcia/WTZ

W dniu 18.12.2019 r. o godz. 10:30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający, tj. Gmina Tarnowskie Góry, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. "Transport osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnowskie Góry do/z ośrodków wsparcia/WTZ", nr ogłoszenia w biuletynie: 634317-N-2019, data zamieszczenia ogłoszenia: 10.12.2019 r.

18 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Transport osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnowskie Góry do/z ośrodków wsparcia/WTZ

Transport osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnowskie Góry do/z ośrodków wsparcia/WTZ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn.: "Transport osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnowskie Góry do/z ośrodków wsparcia/WTZ"

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Transport osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnowskie Góry do/z ośrodków wsparcia/WTZ

Przygotowywanie oraz wydawanie posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na „Przygotowywanie posiłków dwudaniowych i wydawanie ich osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w lokalu Wykonawcy w dni robocze, soboty oraz niedziele z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy: 6I, 12IV, 13IV, 1V, 3V, 31V, 11VI, 15VIII, 1XI, 11XI, 25XII, 26XII. w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w ilości maksymalnej do 38 500 posiłków".

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Przygotowywanie oraz wydawanie posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.